1

Adatvédelem

Adatvédelmi nyilatkozat

Az Illustrationes – Régi könyves metszetgyűjtemény az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit és elvárásait, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

- 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

Az Illustrationes – Régi könyves metszetgyűjtemény használata ingyenes, bárki számára szabadon elérhető.

Felhasználási feltételek

Magán- és oktatási célra valamennyi kép szabadon használható. Minden egyéb felhasználás esetén egyeztetni kell az őrző könyvtárral.

A honlapra vonatkozó jogi előírások

Az Illustrationes arculata, struktúrája és grafikai elemei szellemi alkotásnak minősülnek, ezért az 1999. évi LXXVI. törvény értelmében jogi oltalom alatt állnak. Azoknak a személyes használatot meghaladó mértékű bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a jogtulajdonos kifejezetten erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Ha kérdései, megjegyzései vagy kétségei lennének a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal az tgyo@lib.pte.hu címen.

 

Copyright © PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 2013 - 2014